ЗАПОЧНИ ПРОЕКТ

Креативност и оригиналност на проектот е тоа што јавноста го бара од Вас. Доколку имате идеја, направете истражување во Вашето окружување или посети го нашето LFI катче. Тоа сигурно ќе Ви помогне!

ПРОМОВИРАЈ СЕ

Промоцијата е еден од клучните фактори за успешна кампања. Прв чекор во промовирањето на Вашиот проект е контактирање на Вашите најблиски пријатели, роднини и познаници. За понатамошните чекори посети го LFI катчето.

НАПРАВИ ВИДЕО

Направи креативно видео. Знаете како велат: "Едно минутно видео вреди 1.8 милиони зборови"